Contact

NAM: opruimen oliewinningslocatie Berkel te Rotterdam


Bij de werkzaamheden met de boortoren op de NAM-locatie aan de G.K. van Hogendorpweg wordt geluid geproduceerd. Daarbij dient men zich te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Deze stelt geluideisen ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden met de boortoren. In onderstaande tabel staan de eisen voor de gemiddelde geluidbelasting (het "langtijdgemiddelde geluidniveau") ter plaatse van de nabijgelegen woningen, zoals die gemeten worden bij de werkzaamheden in de Rotterdamse wijk Schiebroek (zie verdere toelichting onderaan deze pagina).

Etmaalperiode: Geluideis:
Dag (07:00 tot 19:00 u): Ldag ≤ 60 dB(A)
Avond (19:00 tot 23:00 u): Lavond ≤ 55 dB(A)
Nacht (23:00 tot 07:00 u): Lnacht ≤ 50 dB(A)

De onderstaande figuren geven de in 2020 bepaalde dag-, avond- en nachtwaarden ter plaatse van de meest nabijgelegen woning vanwege de Synergy-2 boorinstallatie, welke vanaf medio juni 2019 weer actief in bedrijf is op de BRK locatie.

Toelichting:
Indien er zich woningen binnen 300 m van de boorinstallatie bevinden, zijn feitelijk grenswaarden van 40-35-30 dB(A) binnen in de woningen van toepassing. Praktisch bezien kunnen daar geen zinvolle geluidmetingen verricht worden (teveel andere omgevingsgeluiden en een te laag geluidniveau van de installatie), zodat normaliter uitgegaan wordt van een minimale geluidwering van -20 dB waaraan alle nabijgelegen apartementen en woningen zeker zullen voldoen. Hiermee kunnen dan de bovengenoemde geluidgrenswaarden buiten voor de gevel gehanteerd worden (bijv. in de nacht: maximaal 30 dB(A) binnen, de geluidwering is minimaal -20 dB, geeft dus maximaal 50 dB(A) buiten). Voor de nieuwere, beter ge´soleerde woningen o.a. aan de Donnerstraat en het Hazewinkelpad, wordt uitgegaan van een betere minimale geluidwering van -23 dB. Om nu een duidelijkere, meer eenduidige grafiek over de gehele looptijd te krijgen zal het verschil verwerkt worden als een "offset" van -3 dB in de gemeten geluidniveaus voor deze woningen (in plaats van een +3 dB hogere grenswaarde). De boorinstallatie wordt namelijk met enige regelmaat verplaatst van put naar put, zodat de meest nabijgelegen woning ook telkens een andere zal zijn. Afhankelijk van de kritische woning zal de grenswaarde voor een juiste beoordeling dan ook met enige regelmatig met ▒3 dB moeten verspringen (tussen 50 en 53 in de nachtperiode), wat een onoverzichtelijker beeld bij de beoordeling geeft. Om dit te voorkomen hanteren we bij de nieuwere, beter ge´soleerde woningen de genoemde offset, zodat in de bovenstaande grafieken altijd op correcte wijze aan dezelfde grenswaarden van 60-55-50 dB(A) getoetst kan worden.