Contact

NAM: werkzaamheden RTD-8 / RTD-15 / RTD-16 te Rotterdam


Bij de werkzaamheden met een zogenaamde Coiled Tubing unit op de NAM-locatie RTDMS1, aan de Korperweg te Rotterdam, wordt geluid geproduceerd. Daarbij dient men zich te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Deze stelt geluideisen ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden. In onderstaande tabel staan de eisen voor de gemiddelde geluidbelasting (het "langtijdgemiddelde geluidniveau") ter plaatse van de nabijgelegen woningen aan de Schulpweg.

Etmaalperiode: Geluideis:
Dag (07:00 tot 19:00 u): Ldag ≤ 60 dB(A)
Avond (19:00 tot 23:00 u): Lavond ≤ 55 dB(A)
Nacht (23:00 tot 07:00 u): Lnacht ≤ 50 dB(A)

De onderstaande figuren geven de in 2020 bepaalde dag-, avond- en nachtwaarden ter plaatse van de meest nabijgelegen woning vanwege Coiled Tubing unit, welke vanaf eind september 2020 in bedrijf is op de locatie RTDMS1.