Contact
Projectnummer
Loginnaam
Wachtwoord

Introductie

Continue monitoring van geluid, trillingen, windsnelheid, etc

LBP|SIGHT heeft een volautomatisch onbemand meerkanaals meetsysteem ontwikkeld waarmee 24 uur per etmaal elke seconde het geluidniveau en het spectrum geregistreerd worden. Hierbij bleek het essentieel te zijn dat er op elk immissiepunt naast de meetmicrofoon twee of drie extra hulpmicrofoons geplaatst worden die enkel en alleen dienen om de momenten met stoorgeluid te kunnen markeren.
Alle ruwe meetdata worden verzonden naar een centrale reken-/webserver die de stoorgeluidanalyse uitvoert, de gegevens opslaat in de centrale database (die op dit moment reeds meer dan 1.000.000.000 geluidspectra omvat!) en alle meetdata online presenteert op deze website (na inloggen).

LBP|SIGHT voert reeds sinds het jaar 2000 veelvuldig geluidmonitoring uit voor diverse projecten van o.a. NAM (on- en offshore) en diverse andere bedrijven, waarbij sinds 2004 alleen nog geluidmonitoring uitgevoerd wordt met de meerkanaals monitoringsystemen met drie of vier microfoons. Het meest omvangrijke project betreft Tata Steel (voorheen Corus) waarvoor door LBP|SIGHT een meetnet opgezet is waarmee het geluidniveau gedurende een periode van 10 jaar op meerdere immissiepunten volcontinu bemeten zal worden.

Wat meten we

Geluid, trillingen, windsnelheid, etc

De volgende figuren geven enkele voorbeelden van de meetresultaten die rechtstreeks online (maar ook nog na meerdere jaren) op deze website te bekijken en te downloaden zijn.
Geluidmetingen voor en na het uitfilteren van stoorgeluiden
idem, echter nu met drie microfoons op het meetpunt
Waarbij ook elke seconde de niveaus in de oktaafbanden geregistreerd worden
Trillingsniveaus worden gemeten volgens SBR-A, B en C
met tevens een registratie van de niveaus in de individuele tertsbanden
Ook windsnelheid, windrichting, temperatuur, luchtdruk, relatieve vochtigheid, gassen, luchtkwaliteit, etc. etc. kunnen indien gewenst volcontinu gemeten worden, waarbij allerlei mogelijk combinaties van de metingen op deze website automatisch in één grafiek weergegeven kunnen worden

Meetduur

Meetduur van enkele uren tot vele jaren

De mobiele meetsets van LBP|SIGHT zijn binnen enkele uren operationeel en online, al dan niet volledig autonoom werkend. Dat dit niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid, bewijst het feit dat sommige van onze meetsystemen het afgelopen jaar volcontinu operationeel geweest zijn zonder ook maar één onderbreking!
De onderstaande figuren geven enkele prints van de gedurende korte of lange tijd gemeten geluidniveaus.
Geluidmeting gedurende enkele dagen
met naar keuze alle mogelijke statistische waarden
tot meerdere jaren
met toetsing van Ldag aan grenswaarde
en Lavond
en Lnacht

Interesse?

Gratis 1 week geluidmonitoring

Voor geïnteresseerde gemeentes, provincies of milieudiensten hebben we enkele meerkanaals meetsets gereserveerd. Gedurende een periode van één week wordt kostenloos het geluidniveau nabij (of in) het gemeente- of provinciehuis volcontinu gemonitord, waarbij de resultaten online op deze website ter beschikking zullen staan.

Contact

Hebt u interesse hiervoor, of hebt u andere vragen, stuur een Email naar LBPSight Geluidbeheer, of bel 030-2311377 en vraag naar een van onze medewerkers van Monitoring en Geluidbeheer.